Disclaimer

Een afspraak afzeggen kan. Doe dat echter minstens 24 uur voor het tijdstip van de gemaakte afspraak. Het consult wordt volledig in rekening gebracht wanneer de afspraak korter dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd.

Touch of Matrix™
is niet geschikt of bedoeld als vervanging voor acute medische interventie. Touch of Matrix™ is een gereedschap of middel, niet het enige middel. Touch of Matrix™ sluit geen enkel ander middel uit. Indien u wilt stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline is dat iets tussen u en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline. De Touch of Matrix therapievorm neemt geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie.

Inge Beaujean Spiritual Therapist and Energy Healer onthouden zich van uitspraken doen over behandelingen, medicatie of interventies van andere disciplines; d.w.z. doen geen uitspraken over vakgebieden buiten Touch of Matrix en hebben niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen. Hoewel Touch of Matrix fantastische resultaten heeft opgeleverd is het niet gegarandeerd dat het voor iedereen werkt. U blijft te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en voor wat u met Touch of Matrix doet en verantwoordelijkheid kan nimmer worden afgeschoven op de trainer of de mensen die het gepatenteerd hebben of uitgevonden.

Inge Beaujean, Spiritual Therapist and Energy Healer is aangesloten bij de Geschilleninstantie Nederlands Instituut Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg, beschikt over een klachtenprocedure en klachtenfunctionaris conform de Wkkgz.

BELLEN
WHATSAPP